Access

Shoji No Yado

276-5, Matsubara-cho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 605-0063