Access

Roji no Yado

353-15, Yunokicho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 605-0032