Access

Mizunoe no Yado

66-15, Mibu Bojocho, Nakagyo-ku Kyoto-shi, Kyoto, 604-8804