Access

Kanade no Yado

66-16, Mibu Bojocho, Nakagyo-ku Kyoto-shi, Kyoto, 604-8804